RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others


Kansai Open
 
 
Bookie Bet365,Bet365
Bet365
Skybet,Skybet
Skybet
Paddy Power,Paddy Power
Paddy Power
William Hill,William Hill 888sport,888sport
William Hill
888sport Betfair Sportsbook,Betfair Sportsbook
Betfair
Bet Victor,Bet Victor
BetVictor
Coral,Coral
Coral
Unibet,Unibet
Unibet
Spreadex,Spreadex
Spreadex
Betfred,Betfred BoyleSports,BoyleSports
Betfred
Boyle Sports 10Bet,10Bet
10Bet
Star Sports,Star Sports
Star Sports
BetUK,BetUK
Sporting Index
Sporting Index,Sporting Index
BetUK
LiveScore Bet,LiveScore Bet
LiveScoreBet
QuinnBet,QuinnBet Betway,Betway
QuinnBet
Betway
Ladbrokes,Ladbrokes Parimatch,Parimatch
Ladbrokes
Parimatch VBet,VBet
VBet
Each-way terms 5 5 6 5 6 5 5 5 5
  1/4 1/4 1/5 1/4   1/5               1/4       1/4 1/4     1/4
Takumi Kanaya 9 8.5 9 9 9 9 8.5 9  
Rikuya Hoshino 13 10 13 12 13 13 11 11 10
Taiga Semikawa 11 13 11 12 11 11 13 12 13
Keita Nakajima 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Shugo Imahira 17 17 17 17 17 17 17 17  
Ryo Ishikawa 26 23 26 26 26 26 23 23 23
Hiroshi Iwata 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Yuki Inamori 15 26 26 26 26 26 26 26 26
Yuto Katsuragawa 15 29 26 26 26 26 29 26 29
Kosuke Suzuki 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Tomoharu Otsuki 31 29 29 29 29 29 29 29  
Ryutaro Nagano 34 34 29 29 29 29 34 34 34
Yuta Ikeda 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Todd Baek 41 34 41 41 41 41 34 34 34
Ryosuke Kinoshita 41 31 41 41 41 41 34 34 31
Jinichiro Kozuma 41 31 41 41 41 41 34 34 31
Young-Han Song 31 46 26 26 26 34 46
Aguri Iwasaki 61 34 51 41 51 51 41 41 34
Brendan Jones 36 51 34 41 34 34 51 41  
Ryuko Tokimatsu 29 51 34 41 34 34 51 41 51
Daijiro Izumida 51 36 51 41 51 51 41 41 36
Taiga Nagano 51 51 51 51 51 51 51 51  
Hideto Tanihara 61 51 51 51 51 51 51 51  
Mikumu Horikawa 51 26 51 34 51 51 31 34  
Riki Kawamoto 31 51 29 41 29 29 51 41  
Yuta Sugiura 51 41 51 51 51 51 41 41 41
Tomoyo Ikemura 46 67 41 51 41 41 61 51 67
Anthony Quayle 61 67 51 51 51 51 67 51 67
Taihei Sato 81 67 67 67 67 67 67 67 67
Taisei Shimizu 61 67 51 51 51 51 67 51  
Terumichi Kakazu 71 51 67 67 67 67 51 51  
Yujiro Ohori 67 81 67 67 67 67 81 67 81
Ren Yonezawa 56 81 51 67 51 51 81 51 81
Jbe Kruger 61 81 51 67 51 51 81 51 81
Takahiro Hataji 81 81 67 81 67 67 81 81 81
Mikiya Akutsu 67 81 67 67 67 67 81 67  
Shingo Katayama 81 81 67 81 67 67 81 81 81
Yosuke Asaji 76 101 51 81 51 51 101 81 101
Tsubasa Ukita 101 126 101 101 101 101 126 101 126
Kensei Hirata 126 111 126 126 126 126 126 101 111
Hyun-Woo Ryu 126 101 126 126 126 126 101 101 101
Yuta Uetake 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Tomohiro Ishizaka 101 126 101 101 101 101 126 101  
Taiga Sugihara 91 126 81 101 81 81 126 101 126
Yusaku Miyazato 141 126 126 126 126 126 126 126 126
Taichi Nabetani 126 101 126 126 126 126 101 101 101
Tomoyasu Sugiyama 141 126 126 126 126 126 126 126 126
Justin De Los Santos 91 126 81 101 81 81 126 101 126
Han Lee 126 151 126 151 126 126 151 126 151
Ryuichi Oiwa 151 101 151 126 151 151 101 126 101
Takashi Ogiso 126 151 126 126 126 126 151 126 151
Koumei Oda 161 126 151 151 151 151 126 126 126
Hiroki Tanaka 141 176 126 151 126 126 151 126  
Rintaro Nakano 201 201 201 201
Kunihiro Kamii 176 201 176 176 176 176 201 151 201
Shunya Takeyasu 176 201 176 176 176 176 201 151 201
Katsumasa Miyamoto 101 201 101 151 101 101 201 151 201
Yuki Shino 161 201 151 201 151 151 201 151 201
Takanori Konishi 201 151 201 201 201 201 151 151  
Kodai Ichihara 201 176 201 201 201 201 201 151 176
Eric Sugimoto 161 201 151 176 151 151 201 151 201
Naoyuki Kataoka 141 201 126 151 126 126 201 151  
Yusuke Sakamoto 226 151 201 201 201 201 151 151 151
Ryo Katsumata 176 251 176 201 176 176 251 201 251
Atomu Shigenaga 126 251 126 201 126 126 251 151 251
Tatsuya Kodai 251 251 251 251 251 251 251 251 251
Taiki Yoshida 226 251 201 201 201 201 251 201 251
Dong-Kyu Jang 251 176 251 251 251 251 201 201 176
Hiroyuki Fujita 251 301 251 251 251 251 301 251 301
Yosuke Tsukada 251 301 251 251 251 251 301 251 301
Tomohiro Kondo 276 301 301 301 301 301 301 251 301
Yoshitaka Takeya 276 301 301 301 301 301 301 251 301
Akio Sadakata 301 251 301 301 301 301 251 251 251
Mitsumasa Tamura 301 301 301 301 301 301 301 251 301
Daiki Imano 351 251 301 301 301 301 251 251 251
Juvic Pagunsan 276 301 301 301 301 301 301 251 301
Shota Matsumoto 251 301 301 251 301
Shintaro Kobayashi 401 251 301 301 301 301 251 251 251
Taiko Nishiyama 251 301 251 251 251 251 251 301
Yuta Kinoshita 226 301 201 251 201 201 301 201 301
Toshinori Muto 276 401 301 301 301 301 301 251 401
Yuto Soeda 301 401 301 301 301 301 301 251 401
Fumihiro Ebine 301 401 301 301 301 301 301 251 401
Kota Kaneko 401 401 301 301 301 301 301 301 401
Kohei Okada 251 401 251 301 251 251 301 251 401
Shintaro Ban 301 401 301 301 301 301 301 251 401
Yu Morimoto 601 501 501 501 501 501 401 501
Toru Taniguchi 201 501 201 301 201 201 501 301 501
Hyung-Sung Kim 251 501 251 401 251 251 501 301 501
Naoyuki Kaneda 501 601 501 501 501 501 501 401 601
Tatsunori Nukaga 501 601 501 501 501 501 501 401  
Masanori Kobayashi 501 601 501 501 501 501 501 401 601
Taisei Yamada 751 751 501 501 501 501 501 401 751
Tatuaki Mizuta 401 751 301 401 301 301 501 401 751
Takaya Hasegawa 601 751 501 501 501 501 501 401 751
Satoshi Hara 751 751 501 501 501 501 501 401 751
Keisuke Kondo 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 501  
Masaya Hattori 1001 1001 1001 1001 1001 1001 501  
Motoki Ito 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 501  
Gen Nagai 751 1001 501 751 501 501 1001 401 1001
Tai Hattori 751 1001 501 501 501 501 1001 401 1001
Tomoki Mitsuda 501 1001 501 501 501 501 1001 401 1001
Dinesh Chand 1251 1001 1001 1001 1001 1001 1001 501 1001
Atsushi Ueda 1251 1001 1001 1001 1001 1001 1001 501 1001
Naoki Nagai 1251 1001 1001 1001   1001               1001       1001 501     1001